Helmholtz Zentrum

Helmholtz Zentrum München

Niemieckie Centrum Badawcze Zdrowia Środowiska, które bada pojawianie się powszechnych chorób w kontekście czynników środowiskowych, stylu życia i indywidualnych predyspozycji genetycznych oraz opracowuje nowe podejście do profilaktyki, diagnozy i terapii.  


Szukaj