Stowarzyszenie NBIA Polska

Naukowcy dla społeczności NBIA
    I Międzynarodowa Konferencja NBIA w Polsce

 Scientists for the NBIA community   
  The 1st International NBIA Conference in Poland  

Warszawa, 19-21 października 2023 roku 

Stowarzyszenie NBIA Polska zostało utworzone 
by wspierać badania i leczenie rzadkich chorób 
neurodegeneracyjnych z grupy NBIA

Założona w grudniu 2018 roku organizacja o charakterze non-profit, finansowana ze składek własnych członków, wsparcia darczyńców, pozyskiwania grantów naukowych oraz subsydiów państwowych zrzeszająca 93 pacjentów NBIA 
i ich rodziny. Głównym celem Stowarzyszenia jest poprawa diagnostyki i leczenia NBIA. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
  • ukierunkowane zbieranie funduszy w celu wsparcia projektów badawczych oraz rozwoju metod terapeutycznych NBIA,
  • rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat dostępnych badań i metod terapeutycznych NBIA,  
  • gromadzenie bazy wiedzy specjalistycznej, organizację spotkań naukowców i lekarzy pracujących na rzecz NBIA, 
  • tworzenie sieci lekarzy i pacjentów zrzeszonych i niezrzeszonych w Stowarzyszeniu NBIA Polska we współpracy z międzynarodową siecią organizacji pacjentów NBIA oraz doświadczonych naukowców NBIA z całego świata.
Statut Stowarzyszenia NBIA Polska

.

.

.

Szukaj