PLAN

Neurodegeneracja zawiązana 
z fosfolipazą PLA2G6 
(Associated Neurodegeneration)

W NBIA-PLAN objawy zależą od wieku wystąpienia. W postaci dziecięcej rozwój jest zaburzony już w pierwszym roku życia - dochodzi do zaniku nerwu wzrokowego, zaburzeń równowagi oraz nieprawidłowego, obniżonego napięcia mięśni. W postaci późniejszej pojawiają się objawy takie jak drżenie kończyn, sztywność mięśniowa (jak w chorobie Parkinsona) oraz zaburzenia równowagi.
Szukaj