Partnerzy

Ośrodki, z którymi współpracujemy

Instytut Psychiatrii 
i Neurologii 
w Warszawie 

Osoba prowadząca: 
dr hab. n.med. Marta Skowrońska, 
neurolog, koordynator NBIA 
w IPIN

Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Lublinie  

Osoba prowadząca: 
dr hab. n.med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, 
prof. UM Lublin, 
pediatra, neurolog dziecięcy, 
w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej


Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 


Osoba prowadząca: 
dr inż. Joanna Janicka-Rachtan, 
ekspert w dziedzinie żywienia

Instytut-Pomnik
Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Instytut Biologii Doświadczalnej 
im. Marcelego Nenckiego 
Polskiej Akademii Nauk

Centrum Intensywnej Terapii Olinek  

CoA Therapeutics

Rozpoczęte badania kliniczne docelowej terapii dla odmiany choroby NBIA - PKAN
Szukaj