Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia NBIA Polska zaprasza 
na warsztaty techniczno-naukowe 

15 czerwca 2014 r.  godz. 10.30
Centrum Konferencyjno-Kongresowe Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa 

31.07.2023 roku
Rozszerzenie terapii na odmiany MPAN, PKAN i PLAN 
29.12.2022 roku
Podanie leku w odmianie NBIA BPAN w ramach eksperymentu medycznego 
Terapii Eksperymentalnej NBIA

28.12.2022 roku

Przekazanie do laboratorium Wydziału Biologii UG w Gdańsku pobranego od pacjentów materiału,  wraz z grupą kontrolną. W zeszłym tygodniu miało miejsce przekazanie z Gdańskiego Uniwersytetu do Instytutu Nenckiego materiału pobranego od pacjentów w Lublinie. 
Tym samym zakończyliśmy etap pobrania, rozchodowywania i przekazania między ośrodkami badawczymi komórek. Nasze dwa ośrodki naukowe: Wydział Biologii UG w Gdańsku i Instytut Nenckiego w Warszawie mają już pełny komplet materiału biologicznego do przeprowadzania wnikliwych badań nad nimi.

Program Eksperymentalnej Terapii podania leku dla pacjentów NBIA-BPAN

15 grudnia 2022 roku  otrzymaliśmy zgodę Komisji Bioetycznej na podanie leku w odmianie NBIA-BPAN. 
Program jest realizowany przy współpracy: 
  • prof. dr hab. n. med. Magdaleny Chrościńskiej-Krawczyk, wraz z zespołem - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Klinika Neurologii Dziecięcej w Lublinie;
  • prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna, wraz z zespołem - Uniwersytet Gdański, Katedra Biologii Molekularnej;
  • mgr Anny Stęplowskiej - Centrum Intensywnej Terapii „Olinek”.
Szukaj