Ośrodki badawcze

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
w Lublinie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
w Lublinie
ul. Profesora Antoniego Gębali 6
20-093 Lublin

Tel. 81 740 96 00

Instytut Psychiatrii 
i Neurologii 
w Warszawie

Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9 
02-957 Warszawa

Tel.  22 45 82 800, 22 45 82 500
Szukaj