Badania w Instytucie Nenckiego PAN


Współpraca z Instytutem Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego 
Polskiej Akademii Nauk

Projekt finansowany przez Stowarzyszenie NBIA Polska jako grant naukowo - badawczy. Projekt ten stał się podstawą do przygotowania i złożenia wniosku do MEiN "Nauka dla Społeczeństwa".
Otrzymał finansowanie, aktualnie w ramach grantu prowadzone są badania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i Instytucie Nenckiego PAN.

Współpraca z Instytutem Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w zakresie metabolizmu lipidów, redukcji ROS i podniesienia poziomów komórkowego ATP, tj. poprawy wydolności komórkowej w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym. 

Osoba prowadząca: prof. dr hab. Mariusz Więckowski, Kierownik Pracowni Biologii Mitochondriów i Metabolizmu PAN

Spotkanie Instytutu Nenckiego PAN, 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
oraz Stowarzyszenia NBIA Polska

20 maja 2022 roku 

Spotkanie w ramach projektu "Wpływ wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega 3-6-9 na profil metaboliczny pacjentów NBIA-MPAN".

Zdjęcie - od lewej: dr Magdalena Lebiedzińska-Arciszewska, prof. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, prof. dr hab. Mariusz Więckowski, dr hab. Piotr Maciejak, prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dr Aneta Dobosz, dr hab. Marta Skowrońska i dr Maciej Cwyl.
Szukaj