Grant badawczy

Grant sfinansowany przez Stowarzyszenie NBIA Polska dla dr Iuso Arcangela (Institute of Human Genetics
Klinikum rechts der Isar Technische Universität München) i dr Ana Messias (Team Leader Metabolic and Neurodegenerative Diseases Helmholtz Munich) z Helmholtz Zentrum München.

W ramach grantu prowadzone są badania w kierunku metabolizmu, oksydacji i przemian komórkowych.
Celem grantu jest wykrycie wad mających wpływ na podstawowe odmiany NBIA oraz współpraca naukowców zaangażowanych w poszukiwania terapii dla pacjentów.

Stowarzyszenie podjęło się finansowania grantu w okresie 2 lat.

Praca dużego zespołu naukowców, klinicystów, lekarzy i dietetyków daje szansę na wymianę doświadczeń, wspólne omawianie wyników prac i szybki postęp w dotarciu do skutecznych terapii NBIA. 
Szukaj